نمونه های سوراخ کردن

نمونه پانچ سوراخ به شما توانایی ما در ساخت دستگاه پانچ هیدرولیک را نشان می دهد، راه حل های سفارشی به شدت از نیازهای مشتریان پیروی می کنند.

ما بیش از 10 سال تجربه در پانچ هیدرولیک، خمش هیدرولیک، صنعت شکل دهی هیدرولیک داریم، ما در ارائه بهترین راه حل های لوله برای مواد مختلف فلزی تخصص داریم.

ما می توانیم انجام:

مواد مختلف، اشکال مختلف سوراخ، مدل های مختلف شامل راه حل های نیمه خودکار، کاملا خودکار

عکس های زیر نمونه های پردازش دستگاه پانچ هیدرولیک ما هستند.

نمونه های سوراخ کاری