45 دستگاه برش 90 درجه

دستگاه برش زاویه راست لوله مربعی هیدرولیک

دستگاه برش زاویه راست لوله مربعی هیدرولیک یک دستگاه بریدگی سفارشی است که توسط نیروی هیدرولیک و لوله های فولادی تغذیه دستی توسط کارگران هدایت می شود. دستگاه بریدگی زاویه راست برای بریدگی لوله فولادی، لوله فولادی ضد زنگ، لوله های آهن، آلیاژ آلومینیوم، برای خم کردن زاویه های مختلف قابل اجرا است.