ટ્યુબ પંચિંગ મશીન ઉત્પાદક WeChat અને WhatsApp બારકોડ્સ +86 18571856923

ક્વોટ મેળવવા માટે અમારો સંપર્ક કરો

  • Foshan Qianbaiye Machinery Co., Limited

  • વેચાણ મેનેજર: Mr. Cong

  • ઈમેલ: [email protected] , [email protected]

  • સંપર્ક કરો: +86 134 0711 1003

  • WhatsApp: +86 134 0711 1003

  • WeChat: +86 134 0711 1003

  • સરનામું: The Third Building, No. 58, Shinan Industrial Area, Shishan Town, 528000, Foshan City, China

  •