מכופף צינור הידראולי


מכונת כיפוף צינור הידראולי חד ציר

מכונת כיפוף צינורות הידראולית עם ציר יחיד היא מכונת כיפוף צינורות אוטומטית, עובדים צריכים סיבוב ידני אם צריך כיוונים שונים של כיפוף צינורות.