Máy uốn ống thủy lực


Máy uốn ống thủy lực trục đơn

Máy uốn ống thủy lực một trục là máy uốn ống tự động, công nhân cần quay thủ công nếu cần các hướng uốn ống khác nhau.