ჰიდრავლიკური მილის ბენდერი


ერთღერძიანი ჰიდრავლიკური მილების მოსახვევი მანქანა

ერთღერძიანი ჰიდრავლიკური მილების მოსახვევი მანქანა არის ავტომატური მილების მოსახვევი მანქანა, მუშებს ესაჭიროებათ ხელით როტაცია, თუ საჭიროა მილების სხვადასხვა მიმართულება.