เครื่องดัดท่อไฮโดรลิค


เครื่องดัดท่อไฮดรอลิกแกนเดี่ยว

เครื่องดัดท่อไฮดรอลิกแกนเดี่ยวเป็นเครื่องดัดท่ออัตโนมัติ คนงานจำเป็นต้องหมุนด้วยมือหากต้องการทิศทางการดัดท่อที่แตกต่างกัน